Hangszer Szervíz, gitár bundozás

Hangszerek, erősítők garanciális és garancián túli javítása

hangszer szervízSzervízes kollégánk a nagy munka közben. :)

Hangszerek, erősítők garanciális és garancián túli javítását, gitárok / basszusgitárok beállítását, javítását, bundozását vállaljuk rövid határidővel.
- Nyak beállítás
- Tremoló beállítás
- Húrmagasság beállítás
- Pickup magasság beállítás, hangszedő csere
- Gitár javítás
- Gitár elektronika javítása
- Alkatrész beszerzés
- Gitár bundozás
- Hangolókulcs csere

Jótállási feltételek

Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó jótállási feltételeink

12 hónap általános garancia ( a 2003. november 22-től az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási feltételek, a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján)

Hangszerbolt által vállalt további feltételek:
+ 12 hónap szervizgarancia, ahol csak a cserélt alkatrész árát kell kifizetni,
+ 12 hónap szervizgarancia +10% kifizetésével vásárolható,
10000 HUF alatti termékekre 3 hónap.


1. Garanciális ügyintézés a forgalmazó szervizében.
2. Jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
3. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy illetve a számla vagy nyugta alapján végez.
4. Ellenőrizze a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
5. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni, ezért a kiadott garanciajegy elvesztése esetén a garanciát érvényesíteni nem tudjuk.
6. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
7. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
8. A garancia nem vonatkozik helytelen használat, elemi kár okozta hibákra.
9. A forgalmazó nem felel az általa forgalmazott termékek meghibásodása miatt keletkezett kárért.
10. Amennyiben a hiba garanciális jellege megállapítható, a hibás terméket vagy alkatrészt raktárkészlettől függően cseréjük.
11. A garanciális szervizre leadott termékhez kérjük, minél részletesebb hiba leírást mellékeljen, csak olyan hibajelenséget tudunk érdemben vizsgálni, amely 1 órán belül legalább egy alkalommal előidézhető.
12. A szervizre leadott terméket az elkészüléstől számított 3 hónapig tároljuk, utána értékesítjük.
13. A SZERVÍZ a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről legkésőbb három munkanapon belül értesíti a fogyasztót.
14. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.
15. A forgalmazó a fogyasztói kifogásáról szerviz munkalapot készít, ennek másodpéldányát a fogyasztónak átadja.
16. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
17. A jótállási és a szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
18. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn – max. 2 hónap - belül köteles kifogását a Szervizzel írásban közölni, a késedelemből eredő kárért a fogyasztó a felelős.
19. Vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A fogyasztót a jogszabályok alapján a következő jogok illetik meg :

A fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény 306-310. §-ban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
Hibás tejesítés esetén a fogyasztó
a)
elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, - pl. a termék gyártása megszűnt, elavult - vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenségét.

b)
ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének alább írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerit- megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést- az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel- megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási felelősség kizárása:
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. A garancialevélen szereplő CE megfelelőségi jelölés a 79/97. (XII. 31.) IKIM rendeletben meghatározott termékeire vonatkozik.

 


Weboldal üzemeltetője

Hangszer Miskolc
Hangszerbolt, szervíz, hangtechnika

email
Address: 3530 Miskolc
Görgey Artúr u. 2.
Ingyenes parkolási lehetőség!

Phone: +36 46 / 542-151